EN HYLLEST TIL SERVICESYSTEMET

- OG HVORFOR DET GJØR SERVICEN BEDRE

For oss er service viktig. Vi jobber kontinuerlig med å bedre rutiner, styrke organisasjonen og legge til rette for et best mulig samarbeid med våre kunder. Og, her spiller en viktig brikke inn, nemlig et bra servicesystem hvor man har full kontroll på serviceoppdrag. Derfor har vi valgt ett av verdens ledende systemer på markedet. For våre kunder, er kun det beste bra nok.

 

Historien bak

Vi har hatt Field Management System siden 2005, men med ønske om å forbedre våre servicetjenester gjorde vi en grundig vurdering og valgte deretter å skifte til nytt system i 2014. Valget falt på det systemet Gartner gruppen vurderte til å være et av de ledende, om ikke ledende, på markedet.

Et system som er under stadig forbedring og utvikling

Vårt system er under stadig utvikling og forbedring. Det forbedrer ytelse, tar i bruk ny teknologi, åpner opp for nye bruksområder. Det kjører også i skyen og er dermed tilgjengelig fra hvilken som helst enhet. Det er tilgjengelig over alt for det finnes mobilforbindelse, men om man er på utilgjengelige steder er det selvfølgelig mulighet for å bruke systemet offline også.


Men hva gjør egentlig servicesystemet?

Servicesystemet vårt sørger for at vi har full oversikt over hele serviceprosessen fra feilmelding til ferdig utført oppdrag hos kunde. Like viktig er muligheten til å kunne planlegge oppgaver og preventivt vedlikehold, og å sørge for oppdateringer av våre løsninger. Systemet gir også tilgang til utvidet statistikk, oppfølging, omfattende rapportering og full historikk på alle hendelser.

Servicesystem – sørger for god kvalitet og økt sikkerhet

Våre kunder stiller høye krav til ytelsen innen service. De ønsker fleksibilitet og muligheter for god rapportering. De ønsker å kunne melde feil fra alle typer enheter, enten per telefon eller ulike former for online verktøy. De krever gjerne dokumentasjon på hva som er gjort, når det er gjort og i noen tilfeller også hvem som har utført oppdraget. Enkelte ganger ønsker de også å kunne etterprøve det som er gjort, for å sikre god kvalitet fra sine leverandører. Dette er for å kjenne seg trygg, og for å kjenne at de har god kontroll på jobben som gjøres. Da er det godt å ha et solid servicesystem, som kan hjelpe dem å kvalitetssikre leveransen.
Når man jobber innen trafikk, ses dette på som en selvfølge, da det er svært viktig både for våre kunder og oss, at arbeid utføres med god kvalitet på en trygg, sikker og solid måte. Avvik kan nemlig få fatale konsekvenser. Noe vi og våre kunder strekker oss langt for å unngå.

Gode prosesser er viktig!

Like viktig som å ha en god prosess med kundene våre, er prosessene internt. Det kreves rett kompetanse til rett tid og en svært god og oppdatert informasjonsflyt. Dette er klare betingelser for å kunne levere service både effektivt og med god kvalitet.

Hvordan servicesystemet hjelper deg som kunde

Et godt system vil sikre at vi i høyere grad leverer i tide, noe som gjør at det blir enklere å planlegge aktiviteter internt hos deg som kunde. Om man ønsker denne tjenesten, er det fullt mulig å få tilgang til denne. Dette vil gi deg god oversikt over hva som er status og hva som skal skje, slik at du er oppdatert til enhver tid.

Uten godt samspill i vår bransje kan farlige situasjoner oppstå

Spesielt innen parkering- og trafikkbransjen krever det ofte at våre kunder må planlegge aktiviteter selv internt. Veier må stenges, varsler må sendes ut, soner må stenges. Dette er gjerne aktiviteter som berører mange, og det er et ønske for både oss og våre kunder at belastningen for de som blir påvirket av dette, skal vare kortest mulig. Da er det ekstra viktig med god koordinering mellom våre kunder og vårt servicepersonell. Avvik her kan nemlig fort føre til tap av både tid og penger, tilføre frustrasjon og i verste fall skape farlige situasjoner.


Servicesystem blir en viktig del i fremtiden

En viktig prioritering for bruk av servicesystem er å kunne oppdage feil på så tidlig tidspunkt som mulig, spesielt innen trafikk og spesielt for å unngå farlige situasjoner. Dette er for å kunne preventivt forhindre feil og at feilen kan rettes enda raskere. Etter hvert vil systemene kunne monitorere, oppdage og foreta tiltak på egen hånd med IOT-teknologi. De vil også kunne omdirigere og ta i bruk andre løsninger. Dersom for eksempel en enhet feiler, så kan systemet automatisk skifte over til en annen enhet og melde fra om feil i tillegg til å delegere oppgaven til nødvendig ressurs, som drar til stedet og retter feilen. Dette er teknologi som allerede prøves ut og som gjerne vil være raskere på plass enn man kan tenke seg.

Menneskene vil uansett spille en viktig rolle

Samme hvor godt servicesystemet vil bli, så er det fremdeles noen som må tilrettelegge og operere det. Og, ingen systemer blir bedre enn menneskene som tilrettelegger og som opererer systemet. Det er med andre ord en stund til systemet klarer å operere godt HELT alene. Men selvfølgelig, med denne utviklingen vil de som skal operere systemet få stadig mer tid til å fokusere på de utfordringene som er ekstra komplekse og som blir for kompliserte til å løses automatisk. Og, de får mer tid til å være der for våre kunder.